Om oss
 
Våra medarbetare
Apotekets personal består av, två välmeriterade apotekare med över 20 års erfarenhet av läkemdelsbranchen, två läkemedelstekniker, en apoteksassistent samt en farmacie-elev. Samtliga är tilldelade olika arbetsupgifter.
 
Apotekarna har hand om receptexpeditering samt personlig rådgivning, där en av dessa har förmansuppdrag (Provisor) med bland annat ansvar över kundservice samt personlig rådgivning. Till teknikernas uppgifter hör bland annat expeditering samt information om egenvård/diverse läkemedel våra kunder använder. Dessa har även hand om varulogiken. Ett par gånger i veckan får vi även hjälp med diverse arbetsuppgifter av en farmacielev.
 
Vår vision är att vara konsumenternas förstahandsval när de behöver råd vid inköp av läkemedel, hälsovård samt wellness produkter.
 
Våra värderingar är:
• Professionalism; eftersom det vi talar om, vet vi något om
• Trovärdighet; eftersom vi är objektiva i anvisningar för användning och val av produkter
• Engagemang; eftersom vi är närvarande för kunder och kollegor
• Positivitet; eftersom vi har ett gott humör
• Nytänkande; eftersom vi är redo och villiga att ändra
 
Vår mission är att ge råd, informera och sälja produkter samt tjänster för sjukdom, hälsa och välbefinnande till konsumenterna i Malmöområdet. 
 

Regements Apotek 2018 | Regementsgatan 94, 217 51 Malmö| Tel: 040-827 50| Fax: 040-44 68 80| Epost: info@regementsapotek.se